Get Adobe Flash player

 

Címlap

Rendészeti bűnmegelőzés

A rendészeti bűnmegelőzés a társadalmi bűnmegelőzés részterülete, a rendvédelmi szervek bűnmegelőzési tevékenységének összefoglaló elnevezése.

A társadalmi bűnmegelőzésben fontos szerepet tölt be a rendőrség. A rendőrség alapfeladatai ellátása révén hiteles, pontos képet alakít ki a bűnözés, mint társadalmi jelenség mennyiségi és minőségi jellemzőiről, összetételéről, alakulásáról, morfológiai sajátosságairól. A rendőrség az összegyűjtött információkat feldolgozza, ismeretanyaggá alakítja és a társadalom egyes célcsoportjai számára adja át a bűncselekmények megelőzése érdekében. A bűnügyi statisztikai adatokon, valamint a rendőrség és a rendészeti bűnmegelőzés által szolgáltatott információkon alapul a bűnmegelőzési trendek, koncepciók megfogalmazása és a rövid távú cselekvési tervek összeállítása is.

Emellett a rendőrség fontos feladata a biztonságért érzett egyéni és közösségi felelősség kialakításának elősegítése, annak tudatosítása, hogy személye, vagyona megóvásáért mindenki maga és közvetlen környezete, közössége felelős elsősorban. Elengedhetetlen, hogy a biztonságunk megóvásáért végzett intézkedések törvényesek legyenek.

A rendészeti bűnmegelőzésről kétféle értelemben beszélhetünk:

  • Tágabb értelemben megelőző jellege van szinte valamennyi rendőri intézkedésnek. A beavatkozásoknak természetesen törvényesnek és szakszerűnek kell lenniük.
  • Szűkebb értelemben a rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálata által kifejtett tevékenységről van szó, amelynek elsődleges célja a proaktív rendőri munka révén a polgárok hozzásegítése biztonságuk kialakításához. Emellett jelentős terület a rendészeti bűnmegelőzés oktatási tevékenysége: iskolai bűnmegelőzési órák, lakossági fórumok, ismeretterjesztő előadások tartása.

A rendészeti bűnmegelőzés az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és a lakossággal együttműködve végzett olyan rendőri tevékenység, amely

  • a bűncselekmények számának csökkentését,
  • a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását és
  • a bűncselekmények áldozatainak segítését célozza.

A bűnmegelőzés az a terület, ahol kiemelten fontos a közvetlen kommunikáció a végrehajtó szervek és a társadalom között.

A bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőr feladata a jelzőrendszeri kötelezettségek ellátása, a DADA és az ELLEN-SZER programok (a Rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja olyan, fiataloknak és gyermekeknek szóló képzési, nevelési projekt, amely a veszélyhelyzetek felismerésére, elemzésére és a döntési készség elsajátítására tanítja az általános és középiskolás korosztályt) oktatása, kapcsolattartás a helyi önkormányzattal, polgár- illetve városőrséggel, közterület-felügyelettel, gyermekvédelmi intézményekkel, az Igazságügyi Hivatallal és a bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetekkel. Ezen feladatok ellátása speciális ismereteket és nagyfokú elkötelezettséget igényel. A bűnmegelőzési szemléletnek ugyanakkor – mint már említettük – minden rendőri tevékenység során érvényesülnie kell.

A rendőrségen van a bűnmegelőzés legnagyobb létszámú intézményesített bűnmegelőzési szakembergárdája, amely lefedi az ország egész területét. A bűnmegelőzés szervezeti tagozódása követi a rendőrségi struktúrát: országosan az Országos Rendőr-főkapitányság (http://www.police.hu/a-rendorsegrol/testulet/bunugyi-szakterulet/bunmegelozes; Bűnmegelőzési  Osztálya, területi szinten a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési (al)osztályai, helyi (végrehajtói) szinten pedig a városi (kerületi) rendőrkapitányságok bűnmegelőzési alosztályai, csoportjai, függetlenített vagy csatolt munkakörben bűnmegelőzési feladatokat ellátó előadói végzik a munkát.

Az egyes rendőrkapitányságokon nagyon eltérő lehet a bűnmegelőzési szakterület helyzete. Sokszor előfordul, hogy nincs sem bűnmegelőzési egység (osztály, alosztály vagy csoport), sem önálló előadói státusz. Ezeken a területeken egy előadó eseti jelleggel, csatolt munkakörben látja el a bűnmegelőzési feladatokat.

A végrehajtói szinten elhelyezkedő helyi szervek felében csak csatolt munkakörű előadó végzi a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat.

Frissítve: 2014. március