Get Adobe Flash player

 

Címlap

A társadalmi bűnmegelőzés

A társadalmi bűnmegelőzés állami szerepvállalás mellett zajló szakmai és civil mozgalom, amely a társadalom legkülönbözőbb szereplői - központi és helyi kormányzati szervek, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb non-profit és for-profit szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak, stb. - között megvalósuló együttműködésre épül.

A szakma- és ágazatközi együttműködést a kibővített tárcaközi szervezet formájában működő és ezáltal a közösségi bűnmegelőzés szereplői számára érdemi szakmai fórumot biztosító, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT - az OBmB utódja) koordinálja.

Magyarország első bűnmegelőzési stratégiáját a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló  115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat tartalmazta (TBNS).

A TBNS három fő szakmai cél megvalósítását tűzte ki:

  • a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklését;
  • a sértetté válás veszélyének csökkentését; és
  • a bűnalkalmak számának redukálását.

Az OBmB 2011-ig a célterületeken pályázatok kiírásával is támogatta a közösségi bűnmegelőzés céljainak és törekvéseinek érvényre juttatását.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm.határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a legújabb tudományos eredményekre figyelemmel kidolgozta társadalmi bűnmegelőzés új nemzeti stratégiáját, mely a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm.határozattal 2013. október 18-án lépett hatályba .

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiája (2013-2023) egy olyan komplex stratégiai dokumentum, amely a jelenlegi magyar és nemzetközi helyzet, valamint a prognosztizálható jövőbeli trendek figyelembevételével meghatározza a következő tíz év jogalkotási, szervezetfejlesztési, képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait, valamint a szükséges össztársadalmi fellépés elősegítésének lehetőségeit a bűnmegelőzés területén.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia kiemelt beavatkozási területei:

  • a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok,
  • a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok,
  • az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és
  • a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok elérésére fókuszál.

Az időskorúak életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, mindazonáltal a gyermeknek és fiataloknak való példamutatással összefüggésben aktivitásuk kiaknázható tőkét rejt magában. Ezért a stratégia valamennyi prioritásában horizontális szempontként előtérbe kell helyezni az idősek védelmét, segítését, lehetséges bevonásukat a bűnmegelőzési programokba.

A stratégia hosszú távra tervez, ezért nem követ statikus szemléletet. Emiatt a stratégia támogatja a gyakorlat-centrikusságot, a reflexivitást, az innovatív kezdeményezéseket, így teret enged annak, hogy az időközben felbukkanó, vagy megerősödő közbiztonságot érintő kihívásokra a jövőben adekvát válaszokat lehessen adni.

A társadalmi bűnmegelőzés eszközrendszere képes arra, hogy a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a közbiztonság fenntartásával és fokozásával növelje a társadalom önvédelmi képességét.

A www.bunmegelozes.info honlappal keressük az együttműködés útjait, segítjük a bűnmegelőzési területen dolgozó szakmai szervezetek közötti koordinációt, új lehetőségekről, megoldási formákról tájékoztatjuk a szakembereket, beszámolunk a  futó programokról.

Frissítve 2014. március