Get Adobe Flash player

 

Címlap

Országos Bűnmegelőzési Bizottság

A politikai rendszerváltást követő gazdasági és társadalmi változások új helyzetet teremtettek. Világossá vált, hogy a közrend és a közbiztonság érdekében az eddigieknél többet kell tenni. A bűncselekmények számában és szerkezetében bekövetkezett változásokra nem elegendő pusztán büntetőpolitikai eszközökkel reagálni. Olyan társadalompolitikai intézkedésekre is szükség van, amelyek csökkentik a bűnelkövetővé válás esélyét és növelik a lakosság önvédelmi képességét. Az államnak ösztönöznie és támogatnia kell azokat a helyi törekvéseket, amelyek a valós veszélyek felismerésére és megelőzésére, valamint az indokolatlan félelmek eloszlatására irányulnak.

Ezeknek a konkrét céloknak az elérése érdekében fogadta el az Országgyűlés a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiáját [115/2003. (X. 28.) ogy. hat.]. A feladatok végrehajtására a kormány évente cselekvési programot fogad el. 2003. őszén újjászerveződött az Országos Bűnmegelőzési Bizottság, amely a dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljesítéséért felelős. Ennek a kibővített tárcaközi szervezetnek állandó tagjai a minisztériumok, az igazságszolgáltatás, az önkormányzati szövetségek, az egyházak és az egyes szakmai kamarák, meghívott szakemberek, valamint civil szervezetek. A testület elnöke Dr. Gönczöl Katalin miniszteri főtanácsadó, társelnöke Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter.

Ezt a honlapot az Országos Bűnmegelőzési Bizottság működteti annak érdekében, hogy széles körben hozzáférhetővé tegye a közösségi bűnmegelőzéssel kapcsolatos közérdekű információkat. Folyamatosan bővülő tartalommal tájékoztatást és szakmai segítséget kívánunk nyújtani azoknak, akik most ismerkednek ezzel a programmal és azoknak is, akik pályázataikkal már jelezték, hogy részt akarnak venni közösségi bűnmegelőzésben. Észrevételeiket, kérdéseiket a "bunmegelozes@irm.gov.hu" címen várjuk. Arra törekszünk, hogy a honlapunk mielőbb a szakmai tapasztalatcsere fórumává is váljék. Az új együttműködési formák a részvevőktől szemléletváltást, innovációt, kitartást és kölcsönös bizalmat kívánnak. A helyi bűnmegelőzési programok kimunkálása és megvalósítása során szerzett tapasztalatokat közkinccsé kell tennünk. Bízunk benne, hogy a jó gyakorlatok mintái az oldal látogatóit is együttműködésre készteti.

A világháló nyújtotta nagyszerű lehetőségeket mégsem tekintjük mindenhatónak. Az OBmB szeretné elérni azokat is, akik még nem rendelkeznek internet kapcsolattal, ezért szakmai összejövetelek, képzési programok és más rendezvények szervezésével segíteni kívánja az országos párbeszéd és tapasztalatcsere kibontakozását.

Tisztelt Látogató, tanulmányozza honlapunk tartalmát és legyen Ön is a partnerünk!

Budapest, 2007. június

 

 

Dr. Gönczöl Katalin