Együttműködés az áldozatsegítési rendszer hatékonyságának növeléséért

A hazai áldozatsegítési rendszer hatékonyságának növelését szolgáló együttműködési megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.

A kontraktust Dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Dr. Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke írtak alá 2020. november 26-án Budapesten. A megállapodás célja, hogy a felek szorosabbra fűzzék szervezeteik kapcsolatát az áldozati jogok szélesebb körű érvényesülése, a bűnismétlés megelőzése, valamint az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Dr. Hajas Barnabás és Dr. Hatala József

Az együttműködési megállapodás szerint a felek az áldozatsegítési és pártfogó felügyelői tevékenységgel összefüggő feladataik eredményes megvalósítása, a bűncselekmények áldozatainak okozott társadalmi, erkölcsi, anyagi és érzelmi sérelem enyhítésének fokozottabb elősegítése, valamint az elkövetők sikeres reintegrációja és a bűnismétlés megakadályozása érdekében rögzítik a közös szakmai munka kereteit, és meghatározzák a szakmai együttműködésük elmélyítését elősegítő rendelkezéseket.

A megállapodás értelmében a felek vállalják, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást az előttük ismert tapasztalatokról, és jó gyakorlatokról, valamint különösen a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek újabb bűnelkövetésének a megelőzése érdekében támogatják közös bűnmegelőzési programok szervezését a veszélyeztetett célcsoportok számára.

 

(forrás: IM)

Címkék