Több mint 100 önkormányzat vett részt a konferencián

Összesen 107 település képviseltette magát a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács konferenciáján, amelyen kifejezetten az önkormányzatokat érintő bűnmegelőzési kérdéseket boncolgattak az előadók.

A neves hazai előadók mellet az építészeti bűnmegelőzés egyik jeles dán képviselője Bo Grönlund is szerepet vállalt a konferencián, külföldi példákon mutatta be az épített környezet és bűnözés közötti egyértelmű kapcsolatot.

NBT

A jelenlévők megismerhették a PRE STAT rendszert, amely segítségével bárki térképre vetítheti egy-egy város vagy régió bűnözési statisztikáit akár több éves távlatban is, és szó volt arról, hogy mire kell figyelnie annak, aki új városrészt tervez, felújítja a régi utcákat vagy csak új építési telkeket szeretne kijelölni a településén. A hallgatóság megtudhatta, hogy hogyan üthet két legyet egy csapásra az, aki az építészeti bűnmegelőzés elveit alkalmazza, hogyan érheti el, hogy egy városrész ne csak megújuljon, de tartósan biztonságosabbá is váljon.

A konferenciánkon elhangzott előadások prezentációi a cikk csatolmányai közül letölthetők.