Közérdekű adatok

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

1. SZERVEZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

A szervezet neve: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT)

A szervezet angol nyelvű neve: National Crime Prevention Council (NCPC)

Székhely: H-1078 Budapest, István  u. 23-25.

Postacím: 1078 Budapest, István  u. 23-25.

Központi telefonszáma: (1) 462-7448

Központi telefax száma: (1) 462-7452

Internetes honlapjának címe: www.bunmegelozes.info

Központi e-mail címe: bunmegelozes@bm.gov.hu

 

Szervezeti stuktúra:

Az NBT elnöke

A miniszterelnök által kinevezett elnök az ügyrendben hatáskörébe utalt feladatokkal párhuzamosan szervezi a társadalmi bűnmegelőzés tárcák közötti folyamatos koordinációját, gondoskodik a hatékony szakmai, társadalmi együttműködésről, összehívja és vezeti az NBT üléseit.

Az NBT társelnökei

A társelnökök, a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányon belül támogatják az NBT szakmai elképzeléseit. Segítik az elnököt abban, hogy a kormányzati szerveket érintő határozatok végrehajtása hatékonyan megtörténjen. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért társelnök ideiglenesen ellátja az elnöki tisztségből származó feladatokat.

Az NBT állandó tagjai

Az NBT-be tagok delegálásra jogosult:

 1. az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára,
 2. az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium köznevelésért felelős államtitkára,
 3. a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium család- és ifjúságügyért felelős államtitkára,
 4. a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium munkaerőpiaci és képzési államtitkára,
 5. a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendészeti államtitkára,
 6. a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium önkormányzati államtitkára,
 7. a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
 8. az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányítói feladatokat ellátó központi hivatal vezetője,
 9. az országos rendőrfőkapitány,
 10. az állami infrastruktúra-beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára,
 11. az agrárpolitikáért felelős miniszter, valamint
 12. az építésügyért felelős miniszter
 13. a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke,
 14. a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke,
 15. a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke,
 16. az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
 17. a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnöke,
 18. az Országos Roma Önkormányzat elnöke,
 19. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint
 20. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, akik

szakmai javaslataikkal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában meghatározottak végrehajtásával közreműködnek a közrend erősítésében, a közterületek biztonságának fokozásában, a bűnözés visszaszorításában, a bűnözéssel okozott károk enyhítésében az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében.

Az NBT vezetői

Elnök:                        Dr. Hatala József

Társelnök:                 Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter

Társelnök:                 Dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

Főosztályvezető:   Gratzer-Sövényházy Edit r. ezredes

1.2 Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs az NBT irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs az NBT tulajdonában álló szervezet.

1.4 Közalapítványok

Jelenleg nincs az NBT által alapított közalapítvány.

1.5 Lapok

Jelenleg nincs az NBT által alapított lap.

1.6 Felettes szerv

Az NBT titkárságának felettes szerve:

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: 06-1-441-1000

Fax: 06-1-441-1437

1.7 Költségvetési szervek

Jelenleg nincs az NBT irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 Tevékenységet meghatározó jogszabályok

 • 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról
 • 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről;
 • 15/2013. (V. 2.) BM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről;
 • 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023);
 • 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

Az NBT nem intéz hatósági ügyeket.

2.3 Közszolgáltatások

Az NBT nem nyújt közszolgáltatást.

2.5 A szervezet nyilvántartásai

Az NBT tevékenysége során nem lát el adatfeldolgozási tevékenységet.

2.6 Pályázatok

3. GAZDÁLKODÁS

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatására rendelkezésre álló előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az előirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható, mely támogatási előlegként is folyósítható. Az előirányzat terhére a Belügyminisztérium igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára átcsoportosításra kerülhet sor.