Közérdekű adatok

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

1. SZERVEZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

A szervezet neve: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT)

A szervezet angol nyelvű neve: National Crime Prevention Council (NCPC)

Székhely: H-1078 Budapest, István  u. 23-25.

Postacím: 1078 Budapest, István  u. 23-25.

Központi telefonszáma: (1) 462-7448

Központi telefax száma: (1) 462-7452

Internetes honlapjának címe: www.bunmegelozes.info

Központi e-mail címe: bunmegelozes@bm.gov.hu

 

Szervezeti stuktúra:

Az NBT elnöke

A miniszterelnök által kinevezett elnök az ügyrendben hatáskörébe utalt feladatokkal párhuzamosan szervezi a társadalmi bűnmegelőzés tárcák közötti folyamatos koordinációját, gondoskodik a hatékony szakmai, társadalmi együttműködésről, összehívja és vezeti az NBT üléseit.

Az NBT társelnökei

A társelnökök, a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányon belül támogatják az NBT szakmai elképzeléseit. Segítik az elnököt abban, hogy a kormányzati szerveket érintő határozatok végrehajtása hatékonyan megtörténjen. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által felkért társelnök ideiglenesen ellátja az elnöki tisztségből származó feladatokat.

Az NBT állandó tagjai

 • a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint
 • a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője.

Az NBT további egy-egy tagjára

 • az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára,
 • a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium köznevelésért felelős államtitkára,
 • a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium családokért felelős államtitkára,
 • a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára,
 • a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendészeti államtitkára,
 • a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium önkormányzati államtitkára,
 • a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
 • az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára,
 • az országos rendőrfőkapitány,
 • a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára,
 • az agrárpolitikáért felelős miniszter,
 • az építésügyért felelős miniszter,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára,
 • a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,
 • a felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkoztatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára,
 • a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára,
 • a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke,
 • a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke,
 • a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke,
 • az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
 • a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnöke,
 • az Országos Roma Önkormányzat elnöke,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
 • a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke,
 • a Magyar Rektori Konferencia elnöke,
 • a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke,
 • a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója,
 • a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója, valamint
 • a megyei bűnmegelőzési tanácsok elnöke

tesz javaslatot.

Szakmai javaslataikkal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában meghatározottak végrehajtásával közreműködnek a közrend erősítésében, a közterületek biztonságának fokozásában, a bűnözés visszaszorításában, a bűnözéssel okozott károk enyhítésében az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében.

Az NBT vezetői

Elnök:                        Dr. Hatala József, ny. r. altábornagy

Társelnök:                 Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter

Társelnök:                 Dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

NBT Titkársága (Főosztály) vezetője:  Gratzer-Sövényházy Edit, r. ezredes, főosztályvezető

1.2 Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs az NBT irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs az NBT tulajdonában álló szervezet.

1.4 Közalapítványok

Jelenleg nincs az NBT által alapított közalapítvány.

1.5 Lapok

Jelenleg nincs az NBT által alapított lap.

1.6 Felettes szerv

Az NBT Titkárságsága (Főosztály) felettes szerve:

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: 06-1-441-1000

Fax: 06-1-441-1437

1.7 Költségvetési szervek

Jelenleg nincs az NBT irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 Tevékenységet meghatározó jogszabályok

 • 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról
 • 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)
 • 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről
 • 12/2022. (VI.28.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

Az NBT nem intéz hatósági ügyeket.

2.3 Közszolgáltatások

Az NBT nem nyújt közszolgáltatást.

2.5 A szervezet nyilvántartásai

Az NBT tevékenysége során nem lát el adatfeldolgozási tevékenységet.

2.6 Pályázatok

3. GAZDÁLKODÁS

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatására rendelkezésre álló előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az előirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható, mely támogatási előlegként is folyósítható. Az előirányzat terhére a Belügyminisztérium igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára átcsoportosításra kerülhet sor.