A Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyú pályázati kiírás módosítása

A Belügyminisztérium és Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: Támogató) 2017. április 26. napján nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyban.

A Támogató az Ávr. 67. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel a közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében működő sikeres és hatékony projekt megvalósításokra a 2017. évi pályázati kiírás és útmutató V., XVII. és a XIX. fejezetét módosítani kívánja az alábbiak szerint:

- A támogatási időszak kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2017. szeptember 1., befejező időpontja nem lehet későbbi, mint 2018. november 30.
- A szakmai beszámoló elkészítésének végső határideje a támogatási jognyilatkozatban meghatározott projekt befejezését követő 30. nap, de legkésőbb 2018. december 30.
- A pénzügyi elszámolást a támogatási jognyilatkozatban meghatározott projekt befejezését követő 30. napig, de legkésőbb 2018. december 30-ig kell elkészíteni.

A BM-17 kódszámú, „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban kihirdetett nyílt pályázati kiírás és útmutató módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Csatolmány

Pályázat